Academy

Academy gør det muligt for os at kommunikere træning, nyheder, salgsøvelser og meget meget mere på tværs af landegrænser, og på en lettilgængelig måde - Christoffer Arensbach, direktør, Hi-Fi Klubben A/S

A Close Shave er udbyder af den sociale vidensplatform Academy – et system udviklet til at opfylde virksomheders behov for at dele viden og træne medarbejderes viden om produkter og services. Med Academy sikrer virksomhederne, at medarbejdere kan tilgå og udveksle relevant information anytime – anywhere.

Hvad Academy kan bruges til

  • Formidling af relevant information nemt og hurtigt
  • Deling af erfaringer og best practice på tværs af virksomhedens lag og enheder
  • At opnå et højt vidensniveau om produkter gennem information og online træning
  • At udvikle en tættere relation mellem medarbejdere og leverandører til virksomheden
  • At forberede medarbejdere på kampagner rettet mod kunder med henblik på at opnå et højere salg, en bedre service og rådgivning om produkter
  • At måle engagement og vidensniveau blandt medarbejdere og målrette marketing og formidling om produkter
  • At skabe motivation til at opsøge viden gennem brug af konkurrencer og gamification-elementer
  • Identificering af nøglemedarbejdere

academyiPadSmall

Ikke bare endnu et it-system
Når A Close Shave leverer et Academy-system til en virksomhed, lader vi ikke virksomheden forestå aktiviteterne med implementering og vedvarende udvikling på må og få. Vi er med i implementeringen af systemet, og vi forbliver fremover som partner for virksomheden og dens leverandører i brugen af systemet, udvikling og afvikling af kampagner – ligesom vi overvåger kommunikationen på systemet og kvalitetssikrer tekst og grafik.

En professionel sparringspartner i den interne kommunikation
Der er ingen tvivl om, at langt de fleste virksomheder er opmærksomme på vigtigheden af en velfungerende og effektiv intern kommunikation. Det kan dog være et af de områder, der til trods ofte bliver glemt eller nedprioriteret. I samarbejdet med A Close Shave får virksomheden, der ejer et Academy-system, en vedvarende professionel sparringspartner på den interne kommunikation. Vi arbejder for at sørge for, at den interne kommunikation på Academy afspejler den eksterne markedsføring, at den formidler de kort- og langsigtede strategiske mål i virksomheden samt, at kommunikationen ikke kun sker fra top til bund, men også fra bund til top – og på tværs i organisationen.

Tre måneder efter vi introducerede Academy systemet for vores chauffører var chaufførrelaterede kundeklager faldet med 50% - Uffe Tokehøj, driftschef, FynBus

Onboarding med Academy
Der er mange ting at forholde sig til, når man er ny på en arbejdsplads. Man skal huske navnene på sine kollegaer, lære arbejdsgangene at kende, få styr på produkter og services, ikke at forglemme it-systemerne… Et opstartsforløb er krævende for den nyansatte og ressourcekrævende for arbejdspladsen.

Academy hjælper virksomheden og medarbejderen til at komme optimalt fra start, og mindsker ressourceforbruget på oplæring. Allerede inden første arbejdsdag kan den nye medarbejder logge på og få et grundlæggende kendskab til sin nye arbejdsplads ved eksempelvis at læse nyheder, træne viden om produkter og lære kollegaernes navne at kende.